pol eng

ALEKSANDRA
DERRA

KSIĄŻKI:

Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016. (więcej informacji)

Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014. (więcej informacji)

Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013 (więcej informacji)

Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011. (więcej informacji)

Zobacz także:
Artykuły-recenzje-przekłady
Publikacje dostępne online

photo