pol eng

ALEKSANDRA
DERRA

KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY GOŚCINNE 2016-2002:

 • 1. Feminizm a psychoanaliza: fantazje filozoficzne o kobiecym podmiocie. Na marginesie prac Michélle le Doeuff,, „Nieświadome (w) kulturze. Praktyki - Ucieleśnienia – Interpretacje”, Toruń, 28-30 września 2016.
 • 2. Udział w posiedzeniu lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Inne oblicza nauki”. Wygłoszenie odczytu Feminizm w nauce. Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Lublin, 25 lutego 2016.
 • 3. Konstruktywistyczny wymiar schematu pojęciowego współczesnej biologii systemowej, sekcja „Filozofii Nauki”, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19 września 2015.
 • 4. Meandry genetyki płci. Filozofia feministyczna poza podziałem na „sex" i „gender", sekcja „Filozofii feministycznej i gender studies”, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19 września 2015.
 • 5. Kobiety (w) filozofii. Kłopot z kategorią podmiotu oraz tożsamością dziedziny po interwencji feministycznej, konferencja naukowa: „(Nie)chciana tożsamość/ Interdyscyplinarne sympozjum”. CSW Toruń, 11-12 maja 2015.
 • 6. Geny płci. Genetyka w służbie ujednolicania natury?, wystąpienie w ramach seminarium interdyscyplinarnego „Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej”, IFiS PAN, 16 marca 2015.
 • 7. (wraz z Ewą Bińczyk) Konstruktywizm po liftingu, IV Sympozjum Konstruktywistyczne, Instytut Filozofii UMK, Toruń 10-11 kwietnia 2014.
 • 8. (wraz z Ewą Bińczyk) Życzeniowość etosu nauki. O debatę na temat mechanizmów recenzowania, konferencja naukowa „Etyka w badaniach naukowych i w szkolnictwie wyższym”, Komitet Etyki w Nauce, Komitet Naukoznawstwa PAN, Instytut Filozofii UMK, Toruń 5-6 listopada 2012.
 • 9. Wiedza usytuowana zamiast bezstronnego świadka. O pożytkach z feministycznej filozofii nauki, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice-Wisła, 17-21 września 2012.
 • 10. Siła męskości, testy SRY a odpowiedzialność, czyli (post)konstruktywistycznie o dyskursie działania genu, III Sympozjum Konstruktywistyczne, Instytut Filozofii UAM, Poznań 30-31 maja 2012.
 • 11. Czy język może wyznaczać granice naukowości? O dyskursie genu w naukach biologicznych, konferencja naukowa „Granice nauki”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechnika Wrocławska, Wrocław 26-27 kwietnia 2012.
 • 12. Płeć, nauka, polityka, czyli czego feminizm chce od nauki?, konferencja naukowa „Kobiety i mężczyźni w przestrzeni publicznej”, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UMK, Toruń, 19-20 kwietnia 2012.
 • 13. (z Ewą Bińczyk) Majsterkowanie Naturą. Laboratoria, hybrydyzacja zbiorowości i problematyczność esencjalizmu, konferencja naukowa „Natura (w) granica(ch) kultury”, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 18 listopada 2011.
 • 14. Czy racjonalność może być męska? O języku nauki z perspektywy feministycznej, konferencja naukowa „Racjonalne kontra socjologiczne rekonstrukcje rozwoju wiedzy”, Instytut Filozofii UMCS Lublin, 9-11 czerwca 2010.
 • 15. wykład plenarny Ciało uwikłane w chorobę. Kilka uwag o kulturowym zjawisku anoreksji, konferencja naukowa „Nad-użycia ciał w kulturze”, Katedra Anglistyki UMK, Toruń, 27-28 maja 2010.
 • 16. Nomada, cyborg, nie-człowiek. Filozoficzne pożytki z hybrydycznych teorii podmiotu, konferencja naukowa „Socjologia relacji między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami”, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 10-11 maja 2010.
 • 17. Obiektywność spleciona z męskością. O języku nauki z perspektywy feministycznej I Ogólnopolskie Sympozjum Konstruktywistyczne, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 14-15 października 2009.
 • 18. wykład plenarny Ciało-podstawowy wymiar kobiecej tożsamości (wraz z dr Katarzyną Więckowską), konferencja naukowa „Nad-użycia ciał w kulturze”, Katedra Anglistyki UMK, Toruń, 21-22 maja 2009.
 • 19. Kobiety jako czynnik przemilczany. Wybrane wątki epistemologiczne powstawania medycznego zjawiska anoreksji, Międzynarodowa konferencja naukowa na temat filozofii Ludwika Flecka, symultanicznie tłumaczona na język niemiecki: „Lęk przed wiedzą albo kryzys rzeczywistości”. Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 14-16 maja 2009.
 • 20. Od zwrotu językowego do zwrotu ku „rzeczy-wistości”. Filozofia języka wobec nowych wyzwań, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 15-20 września 2008.
 • 21. Czy wielość prowadzi do dowolności? O użytecznym wymiarze relatywizmu, konferencja naukowa „Relatywizm w języku i kulturze”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Sandomierz 3-5 czerwca 2008.
 • 22. Kontekst jako podstawowe źródło interpretacji tekstów filozoficznych. Studium przypadku, V Seminarium Kognitywistyczne: „Kontekst i tło”, Zakład Języka Angielskiego Instytutu Anglistyki UMCS, Zakład Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii UMCS, Lublin, 24 maja 2007.
 • 23. Jawne i ukryte filozoficzne założenia teorii języka Noama Chomsky’ego, konferencja naukowa „Spór o naturę i status kompetencji językowych”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Jarocin 15-16 września 2005.
 • 24. Filozofia jako terapia i opis. Propozycja Wittgensteina, konferencja naukowa „Kulturowe funkcje filozofii”, Instytut Filozofii UMK, Toruń, 9-10 czerwca 2005.
 • 25. Specyficzny kontekst społeczny i jego rola w teorii znaczenia późnego Wittgensteina,, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, konferencja naukowa „Znak, znaczenie, kontekst w badaniach kognitywistycznych”, Toruń, 23-25 maja 2005.
 • 26. Zasada życzliwości - empatia semantyczna, III Seminarium Kognitywistyczne: „EMPATIA - kategoria kulturowa, językowa i kognitywistyczna”, Zakład Języka Angielskiego Instytutu Anglistyki UMCS, Zakład Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii UMCS, Lublin, 19-20 maja 2005.
 • 27. (wraz z Ewą Bińczyk) Wybrane problemy programu semantycznego Donalda Davidsona, VII Polski Zjazd Filozoficzny, sekcja filozofii języka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 14-18 września 2004.
 • 28. (wraz z Marzeną Adamiak) Feminizm na manowcach fundamentalizmu, konferencja naukowa „Fundamentalizm w filozofii, polityce i religii”, Instytut Filozofii UMK, Katedra Politologii UMK, Katedra Stosunków Międzynarodowych UMK, Toruń, 7-8 czerwca 2004.
 • 29. Czy pojęcie podobieństwa ułatwia zrozumienie Wittgensteinowskiej kategorii reguły?, II Seminarium Kognitywistyczne: „Podobieństwo jako kategoria językowa, poznawcza i kulturowa”, Zakład Języka Angielskiego Instytutu Anglistyki UMCS, Zakład Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii UMCS, Lublin, 27-28 maja 2004.
 • 30. Czy minimalizm w teorii prawdy prowadzi do relatywizmu??, III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 12-14 września 2002.

Zobacz także:
Konferencje międzynarodowe

photo